نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران که بهمن ماه سال گذشته در این رابطه صادر شده مجددا مورد تاکید و اشاره است که متن نامه نظر مشورتی به پیوست تقدیم می گردد.

نامه مذکور در ادامه مطلب

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران