به پیوست فایل با فرمت pdf در خصوص برخی مشکلات ارسال خلاصه معاملات الکترونیکی و سامانه تولید وچاپ اوراق تقدیم می گردد.

دریافت فایل راهنما

 خلاصه راهنما :

  1. ضرورتی در ثبت شناسه 18 رقمی اوراق در اسناد تنظیمی و ثبت دفتر نخواهد بود.
  2. چنانچه وکالت تنظیمی بیش از 17 سطر باشد ، حق التحریر مفصل به آن تعلق خواهد گرفت و همزمان به شرح تبصره 3 به ازاء هر نیم برگ اضافی نیز مبلغ 50.000 ریال به حق التحریر اضافه خواهد شد.
  3. اخذ یک امضاء از متعاملین در ذیل اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ، هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی ندارد.
  4. جایگزینی اوراق جدید و ... ، مانع دریافت بهای اوراق در حد متعارف نمیباشد.
منبع : کانون سردفتران و دفتریاران