نامه جوابیه سازمان امور مالیاتی کشور به کانون سردفتران و دفتریاران به پیوست تقدیم میگردد.

برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران