به پیوست نامه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران به معاون محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی به شماره 4094 مورخ 29/04/92 تقدیم می گردد.

برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران


نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به معاون محترم قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت