به پیوست نامه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران به معاون محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جناب آقای دکتر تویسرکانی به شماره 4402 مورخ 92/05/07 درخصوص حق التحریر اسناد انتقال املاک از ماخذ ارزش واقعی تقدیم می گردد.

 

برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران