رییس اتحادیه مشاوران‌املاک: سوء‌برداشت‌ها از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با دخالت سازمان امورمالیاتی و رای ‌قطعی دیوان عدالت‌اداری برطرف شد. ابهام چندماهه مشاوران‌املاک درباره قانونی یا غیرقانونی‌ بودن آنچه از سال89 تاکنون تحت عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده» از آنها اخذ شده است، سرانجام با «رای قطعی» دیوان‌ عدالت اداری مبنی بر «انطباق مالیات با قانون و مقررات» برطرف شد.

منبع : اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

تصاویر در ادامه مطلب