اطلاعیه مهم

مقرر است متعاقب تصویب ماده واحده ، 15% از حق التحریر اسناد تنظیمی ، پس از کسر 25% مربوط به بیمه و بازنشستگی و پاداش کارکنان ، به دفتریاران پرداخت گردد.

خواهشمند است نظر به ضرورت و فوریت امر ، نظرات پیشنهادی خود را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

maneshi_saeed@yahoo.com

دفتریار 466 تهران - سعید منشی

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

---

توجه : مدیر وبلاگ ، به رسم امانتداری و در کمال بی طرفی ، فقط نظراتی که در آن کوچکترین نشانی از توهین و بی احترامی نباشد را به صورت عمومی نمایش خواهد داد.