این دیدار  ، دوم شهریور ماه ساعت 21 در محل زمین چمن برق آلستوم واقع در منطقه ستارخان برگزار شد.

تصاویر در ادامه مطلب


تا بارگزاری کامل عکس ها چند لحظه صبر کنید

برای دریافت تصاویر بزرگتر روی عکس ها کلیک کنید

---

بر روی تصویر کلیک کنید

لحظات قبل از شروع بازی و صحبت های سرمربی تیم کانون سردفتران و دفتریاران

---

بر روی تصویر کلیک کنید

لحظات قبل از شروع بازی و صحبت های سرمربی تیم کانون سردفتران و دفتریاران

---

بر روی تصویر کلیک کنید

به ثمر رسیدن گل تیم کانون سردفتران و دفتریاران و شروع مجدد بازی توسط تیم پرسپولیس

---

بر روی تصویر کلیک کنید

زمان استراحت بین دو نیمه و صحبت های سرمربی تیم پرسپولیس

---

بر روی تصویر کلیک کنید

زمان استراحت بین دو نیمه و صحبت های سرمربی تیم کانون سردفتران و دفتریاران

---

بر روی تصویر کلیک کنید

زمان استراحت بین دو نیمه و صحبت های سرمربی تیم کانون سردفتران و دفتریاران

---

بر روی تصویر کلیک کنید

یکی از صحنه های حملات تیم کانون سردفتران و دفتریاران بر روی دروازه تیم پرسپولیس

---

بر روی تصویر کلیک کنید

پایان مسابقه و عکس های یادگاری

---

بر روی تصویر کلیک کنید

پایان مسابقه و عکس های یادگاری

---

لینک دریافت عکس ها با کیفیت بالا

http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1511.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1512.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1514.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1521.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1522.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1523.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1524.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1527.JPG
http://www.irnotary.ir/Ehsan/Notary/Image/Sport/tehran778.persianblog.ir-IMG_1529.JPG