قابل توجه همکاران محترم استان تهران

به دنبال نامه مدیر دفترکل دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر دستور معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، به اطلاع همکاران سردفتر می رساند چنانچه درخصوص امتناع از پذیرش پلمپ، مهر و امضای دفاتر اسنادرسمی توسط نواحی دادسرای مربوطه مشکلات و برخی نارساییها را مشاهده کرده اند، درخواست می شود گزارش خود را در این رابطه به صندوق پستی  هیات مدیره در پرتال کانون اطلاع دهند.

به پیوست نامه بشماره 9001/2149/201 در این خصوص تقدیم می گردد.

برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران