اصلاحیه بند 6 دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این اصلاحیه درخصوص دستور مقرر در ماده 6 دستورالعمل مذکور صادر شده و چنین است:

«در مورد دستور مقرر در ماده 6 دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسنادرسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست و سردفتران اسناد رسمی مکلف هستند با درج شماره و مشخصات فیش قبلی مربوط، نسبت به تنظیم و تحویل سند در سامانه مذکور اقدام کنند.»

 

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

 

 تصویر در ادامه مطلب


اصلاحیه بند 6 دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسنادرسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد