همکار گرامی،

به پیوست " نامه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران به ریاست سازمان ثبت در خصوص لغو الزام بستن دفتر تمبر در تاریخ 25 هرماه و پاسخ معاون امور اسناد به نامه ارسالی کانون" به شماره 92/100362 مورخ 1392/06/10 تقدیم می گردد

دریافت نامه

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران