به پیوست  نامه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران به جناب آقای دکتر نوبخت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران به شماره 1272 مورخ 92/06/20 تقدیم میگردد.

برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید.