همکار گرامی

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات نقل و انتقال برخی خودروهای جدید به شماره 375/260/ص مورخ 1392/06/26 به پیوست تقدیم میگردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

دریافت فایل