احمد تویسرکانی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این امر به دلیل اشباع تعداد سردفترداری ها در کشور می باشند.
وی اظهار کرد: استاندارد موجود در کشور وجود یک سردفتر به ازای هر 15 هزار نفر جمعیت است که به این استاندارد رسیده ایم.
وی اضافه کرد: هفت هزار و 200 سردفترداری در کشور خدمات لازم را به شهروندان ارائه می دهند.
رییس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: برای برگزاری آزمون در سال آینده نیز ارزیابی های لازم صورت می گیرد و در مناطقی که تعداد سردفترداران به حدنصاب جمعیتی نرسد این آزمون برگزار می شود.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران