همکار گرامی

 باسلام ، به پیوست تصویر نامه شماره 92/140843 – 92/8/15 معاونت محترم اموراسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درخصوص مهلت ارسال خلاصه معاملات اسنادی که ازتاریخ 92/6/26 تاکنون به هرعلت به سامانه www.cpms.ir ارسال نگردیده بود ، جهت اطلاع واقدام مقتضی ارسال می گردد . باتوجه به اینکه بدون ثبت شدن خلاصه معامله الکترونیکی درسامانه فوق ، امکان صدور سند مالکیت به نام خریداران امکان پذیر نبوده و موجبات سردرگمی آنها را فراهم می نماید ، ازشما همکاران گرامی درخواست می شود حداکثرتا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به ارسال کلیه خلاصه معاملاتی که به هر علت تاکنون درسامانه ثبت نشده ، اقدام مقتضی معمول دارند.

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران


برای مشاهده تصویر بزرگ تر ، روی تصویر کلیک کنید