دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال آمار عملکرد ماهانه به مراجع ذیربط اقدام کنند و اجرای ثبت آنی نافی ارسال این آمار به سازمان ثبت نیست.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با اجرای ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) درباره تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تهیه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هایی مطرح شده است، لذا به منظور تعیین تکلیف دفاتر اسناد رسمی و ادارات، بخشنامه ای از سوی معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده است که بر اساس آن تا زمان اعلام رسمی سازمان مبنی بر عدم نیاز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمی مکلفند نسبت به تهیه و ارسال آمار عملکرد ماهانه دفتر تحت تصدی خود به مراجع ذیربط مطابق مقررات اقدام کنند.

بخشنامه به شماره 508-92/149 مورخ 92/08/29 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ارسال آمار ماهانه در ادامه مطلب

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران


برای مشاهده تصویر بزرگ تر ، بر روی تصویر کلیک کنید.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران