پاسخ نامه کانون سردفتران درخصوص ابلاغ اوراق مالیاتی به دفاتر اسنادر رسمی دریافت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، کانون سردفتران اخیرا در رابطه با نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی به دفاتر اسنادرسمی نامه ای خطاب به دادستان انتظامی امور مالیاتی ارسال کرد که پاسخ آن جهت استحضار همکاران در صندوق پستی اعضا در پرتال کانون قرار گرفت.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب