همکار گرامی

احتراماً، نامه نائب رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران به رؤسای کانون ها و جوامع استان ها، و دو تصویر از پوستر روز 6 دی ماه جهت چاپ و نصب در محل دفتر و یا ارائه به مراجعین دفترخانه ارسال می گردد.

همکاران می توانند از پرینت رنگی این دو پوستر بر روی کاغذ A4 استفاده نمایند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه مطلب را مطالعه کنید