چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی استان تهران

آگهی انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی استان تهران منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این اطلاعیه به این شرح است:

 "به اطلاع کلیه سردفتران و دفتریاران محترم اسناد رسمی استان تهران می رساند، به منظور انتخاب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از کلیه داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده 62 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیرماه 1354 و ماده 5 آیین نامه اجرایی انتخابات مصوب سال 1379که عینا ذیل آگهی درج گردیده دعوت به عمل می آید از تاریخ 1391/7/29 لغایت 1391/8/5 (به مدت یک هفته) از ساعت 15 الی 18 در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در روزهای پنجشنبه و جمعه درخواست نامزدی خود را منضم به 6 قطعه عکس 4x3 و کپی انتصاب به شغل سردفتری یا دفتریاری و کارت شناسایی معتبر کتبا مطابق فرم نمونه موجود در دفتر ثبت نام تکمیل و  به دبیر هیات نظارت در محل کانون سردفتران و دفتریاران واقع در تهران،خیابان استاد مطهری،روبروی خیابان سنایی،پلاک 273 دفتر هیات نظارت تحویل و رسید اخذ نمایند."

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران