همکار گرامی

به پیوست نامه بشماره 12143 مورخ 1392/10/25 در خصوص "اعلام نظر کانون مبنی بر اعلام عدم شمول دفاتر در ارسال صورت معاملات الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی" تقدیم می گردد.

برای مشاهده نامه ، ادامه مطلب را مطالعه کنید.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران


برای مشاهده تصویر بزرگ تر ، روی تصویر کلیک کنید.

برای مشاهده تصویر بزرگ تر ، روی تصویر کلیک کنید.