همکار گرامی

به پیوست اطلاعیه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص پذیرش اسناد ماشین های کشاورزی برای توثیق، به شماره 92/187372 مورخ 1392/11/02 تقدیم میگردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

 

برای مشاهده تصویر نامه ادامه مطلب را مطالعه کنید