همکار گرامی

به پیوست بخشنامه ریاست سازمان ثبت باموضوعیت ملاک عمل بودن اطلاعات ممنوع المعامله درسامانه ثبت آنی، باشماره 101/92/154315 مورخ 1392/11/15 تقدیم میگردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

 

برای مشاهده بخشنامه ، ادامه مطلب را مطالعه کنید.