همکار گرامی،

به پیوست نامه بشماره 92/191396 مورخ 1392/11/09 در خصوص "درخواست کانون در خصوص حذف صورتحساب درآمد و سایر موارد و جوابیه سازمان ثبت" تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

برای مشاهده نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید