نامه شماره 108/92/21467 مورخ 1392/12/22 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان در مورد اخذ وجوه اوراق ثبتی و واریز به حساب خزانه

تصویر نامه در ادامه مطلب


با تشکر از جناب آقای موسوی ، همکارمان از دفتر اسناد رسمی 173 تالش برای اطلاع رسانی