برگرفته از ایمیل جناب آقای سیروس:

چندی پیش گزارشی درباره هزینه خدمات دفترخانه ها منتشر شد که بازتاب های مختلفی داشت. اما واقعیت این است که تا زمانی که تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی اصلاح و تعدیل نشود بروز چنین ناهنجاری هایی کاملا طبیعی است. امروزه علم تعرفه نویسی شاخه ای از اقتصاد کاربردی و راهگشای چنین ملاحظاتی است. وقتی تعرفه قانونی بسیار نازل تر از تعرفه واقعی تعیین شود بی تردید وجوه ماخوذه بیشتر از تعرفه قانونی خواهد بود و این بدیهی ترین قاعده مورد توجه در علم تعرفه نویسی است. همیشه چالش طبیعی بین نمایندگان مشاغل حرفه ای نظیر پزشکان ، سردفتران ، وکلا و ... با نمایندگان حاکمیت نظیر سازمان نظام پزشکی ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... وجود دارد که دسته نخست خواهان تعیین تعرفه حداکثری برای خدمات ارائه شده توسط اعضای خود با جامعه هستند و نمایندگان حاکمیت به طور طبیعی حامی منافع جامعه و تلاش برای تعیین دستمزد حداقلی برای صاحبان این حرف هستند. در اینجاست که اصول و مفاهیم علم تعرفه نویسی برای حصول یک راه حل عادلانه و کارآمد به میان می آید که متاسفانه در حال حاضر جای این مهم در تعرفه نویسی خدمات دفاتر اسناد رسمی خالی است...

ادامه مطلب را مطالعه کنید

منبع: روزنامه تابناک ، 1392/12/26 ، صفحه 10