ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران از تاریخ 1393/3/1 تغییر می یابد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران ، بر اساس نامه مورخ 1393/2/27 سازمان امور مالیاتی به دکتر تویسرکانی ، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، بدینوسیله اعلام می شود که ارزش معاملاتی مناطق 22 گانه تهران از اول خرداد ماه تغییر پیدا می کند و کلیه گواهی های صادره نیاز به اصلاح دارد.

 مفاد CD ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران ، ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسیده است ،‌ جهت استحضار و بهره برداری از تاریخ 1393/3/1 به شرح پیوست است:

دریافت ارزش معاملاتی سال 1393 املاک شهر تهران - لینک کمکی

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران