به پیوست نامه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران بشماره 248-92 مورخ 1392/12/25 به همراه 7 برگ پیوست در خصوص  "متن پیشنهادی کمیسیون بررسی و اصلاح قوانین دفترحقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران دفتریاران درخصوص اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354" تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

 برای دریافت اینجا و برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید.

ضمناً متن پیشنهادی مذکور ، واکنش برخی همکاران دفتریار را در پی داشته که می توانید آنها را در لینک های زیر مطالعه کنید: