تفاهم نامه خوداظهاری فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1392 به امضا رسید.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه مطلب را مطالعه کنید.

همچنین مطالعه کنید: اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده از آن

نظرات خود را در قسمت نظرات مطلب اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده از آن ارسال کنید


برابر بند 6  و 7 تفاهم نامه سود (زیان) ویژه به صورت زیر محاسبه می شود:

  • برای مشمولین بند ب (سردفتران) : 40 % نسبت به درآمد ابرازی ، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی.

%40 x  %60 ) x جمع درآمدهای دفترخانه )

 

  • برای مشمولین بند ج (دفتریاران) : 60 % نسبت به درآمد مذکور

%60 x %15) x جمع درآمدهای دفترخانه)

 

 

نظرات خود را در قسمت نظرات مطلب اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی و دستورالعمل استفاده از آن ارسال کنید