آراء صادره از کمیسیون وحدت رویه سال 93 اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، آراء صادره از کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران در جلسات متعدد شورای حقوقی سازمان ثبت بررسی شده و طی نامه 93/54781 مورخ 93/4/9 رییس گروه امور حقوقی متضمن موافقت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این کانون واصل شده است.

این آراء در قسمت آرای کمیسیون وحدت رویه در پرتال کانون درج شده و همکاران سردفتر و دفتریار می توانند متن این سوالات و پاسخ ها را در قسمت اطلاعات مفید/ آراء کمیسیون وحدت رویه ملاحظه کنند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

برای مطالعه این آراء ، ادامه مطلب را مطالعه کنید.

آراء مذکور ، واکنش برخی از همکاران را بدنبال داشته است :


برای دریافت آراء کمیسیون وحدت رویه سال 93 به صورت یکجا اینجا کلیک کنید.