بررسی طرح جامع کاداستر (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) و بررسی تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور جلسه روز یکشنبه 19 مرداد 1393 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس