گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) در دستور کار جلسات علنی مجلس از یکشنبه 2 تا چهارشنبه 5 شهریور

منبع: مجلس شورای اسلامی