دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 8 تا روز چهارشنبه 12 آذر ماه 93 اعلام شد.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد : طرح جامع حدنگار(کاداستر) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

منبع : مجلس شورای اسلامی