دستور کار جلسات علی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 5 تا 8 بهمن ماه 93 اعلام شد.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

منبع : مجلس شورای اسلامی