سرویس خبر: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، صرفا شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت.


محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، کشور در گفت و گو با خبرنگار ما، درباره ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، افزود: طبق ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: قانون مصوب26دی 1389 مجلس شورای اسلامی به هر دلیل و تشخیص کارشناسی، ثبت نقل و انتقالات خودرو را طبق مصالح عامه و بنا به ضرورت اجتماعی و رعایت نظم عمومی، الزامی تشخیص داده است.

او گفت: در همان ماده 29 قانون، به صراحت این موضوع پیش بینی شده است. نیروی انتظامی هم به نص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عمل کند و امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد و آئین نامه مربوط به این نحوه حضور دوره‌ای را که قانون برعهده اش گذاشته بنویسد.

وی افزود: خوشبختانه مردم از سطح آگاهی خوبی برخوردارند و در اقدام‌های قانونی برای نقل و انتقال خودرو تشخیص منافع خود را داده و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و قبل از تنظیم سند رسمی با فروشندگان تصفیه حساب نمی‌کنند.

دشتی ادامه داد: اگر خدای نکرده عده معدودی از مردم نقل و انتقال خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی و به موجب سند رسمی انجام ندهند، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و آن موقع است که پرونده‌های زیادی به سوی دستگاه قضایی سرازیر می‌شود. ‏

منبع : روزنامه اطلاعات مورخ 1391/11/3 صفحه 13

تصویر در ادامه مطلب 


برگ سبز خودروها، سند مالکیت نیست