عصر روز دوشنبه ، 14 اردیبهشت 1394 دفتریاران استان تهران در سالن اجتماعات کانون سردفتران و دفتریاران گرد هم آمدند و به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.

در این جلسه نمایندگان دفتریاران در هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گزارشی در خصوص موضوعات مختلف مربوط به دفتریاران ارائه دادند.

در ادامه ، جلسه با حضور جناب آقای سعادتیان ، مدیرکل ثبت استان تهران و به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت و ایشان در مواردی به دفتریاران اطمینان دادند که به موضوعات بیان شده رسیدگی خواهد شد.

سایر تصاویر در ادامه مطلب