همکار گرامی،

به پیوست ، نامه ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص مکاتبات مکانیزه بین ادارات ثبت تابعه و دفاتر اسناد رسمی به منظور ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از جعل اسناد و سرعت و صحت عملکرد در مکاتبات مذکور ، بشماره 101/94/55402 مورخ 1394/04/23 تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر نامه در ادامه مطلب