با رای اعضای جامعه‌ی سردفتران و دفتریاران استان کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس و اعضای هیئت رئیسه این نهاد صنفی در این استان مشخص شدند. در این انتخابات، «محمدرضا بزمیان» توانست با کسب 40 رای به عنوان رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران استان انتخاب شود. همچنین الهام فرهادی با 33 رای، ابوطالب صادقی و فرشته فتاح هر کدام با 22 رای و عبدالرضا کشاورز با 20 رای به عنوان دیگر اعضای هیئت رئیسه این جامعه انتخاب شدند. در پایان این رای گیری آقای عیسی چالاک نیز به عنوان بازرس انتخاب شد. (منبع)

با آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون برای همکارانمان در جامعه‌ سردفتران و دفتریاران استان کهگیلویه و بویراحمد