در اجرای مفاد بند ( ج ) بخشنامه شماره200/93/116مورخ 1393/10/08رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و به جهت رفع مشکلات واحدهای اجرایی و کاهش حجم مکاتبات اداری ، بدینوسیله ارزش برخی از انواع خودروهای جدید که بعد از مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387/02/17 تولید یا به کشور وارد شده است ، جهت محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد 42 و 43 قانون یاد شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت ( موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384/04/15) اعلام می گردد .

علیرضا طاری بخش
معاون مالیات بر ارزش افزوده 

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمائید (لینک کمکی)

تصاویر در ادامه مطلب