خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران خبر داد:

امضای قرارداد بیمه مسئولیت مدنی میان کانون سردفتران با بیمه ایران

 قرارداد بیمه مسئولیت مدنی دفاتر اسناد رسمی میان کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت بیمه ایران به امضا رسید.

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این خبر گفت: قرارداد بیمه مسئولیت مدنی اولین بار در سال 1381 میان کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت بیمه ایران با سقف تعهد 10 میلیون تومان و نرخ حق بیمه چهار در هزار منعقد شده بود.

احمدعلی سیروس با بیان اینکه با گذشت زمان این قرارداد به فراموشی سپرده شده بود افزود: از این رو عملا از حالت بیمه گروهی خارج و دفاتر اسناد رسمی به تنهایی با شرکت‌های بیمه و با شرایطی که توسط آنها تعیین می‌شد، قرارداد امضا می‌کردند.

وی ادامه داد: با تصویب هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و با بررسی با شرکت‌های مختلف بیمه و بررسی پیشنهادات آنان، بار دیگر بیمه مسئولیت دفاتر اسناد رسمی با شرکت بیمه ایران منعقد شد.

 ادامه مطلب را مطالعه کنید


خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران به ویژگی‌های این قرارداد اشاره کرد و افزود: نرخ حق بیمه به 1/46 (یک ممیز 46 )در هزار  کاهش یافته و همچنین پرداخت خسارت در قبال اقدامات غیر عمد سردفتر به ارباب رجوع توسط نظریه اکثریت کمیسیونی مرکب از دو نفر نماینده کانون سردفتران و دفتریاران و یک نفر نماینده شرکت بیمه پرداخت می‌گردد و نیاز به ارائه رای، دادنامه یا اظهار نظر توسط محاکم انتظامی یا قضایی نیست.

به گفته سیروس از دیگر ویژگی این قرارداد این است که دفترخانه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی هر کس که کفیل دفتر باشد اعم از دفتریار و یا سردفتر دیگری که در دوران مرخصی یا عدم حضور سردفتر کفالت دفترخانه به او محول شده ، شرایط بیمه نسبت به اسناد تنظیم شده دفترخانه مربوطه حاکم خواهد بود.

خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتریاران همچنین تاکید کرد: از همکاران محترم درخواست می‌شود تا چنانچه مشخصات سردفتر، دفتریار یا آدرس دفترخانه در سایت کانون به روز نیست و یا ناقص است یا تا کنون در پرتال کانون مشخصات خود را درج ننموده‌اند نسبت به تکمیل و یا ثبت‌نام اقدام نمایند. زیرا بیمه‌نامه‌ مذکور برای دفترخانه ارسال  می‌شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است سردفتران می‌توانند مازاد بر قراردادی که کانون سردفتران و دفتریاران با بیمه ایران منعقد نموده نسبت به خریداری نمودن و افزایش سقف تعهد بیمه حتی تا دو میلیارد تومان اقدام کنند.