همکاران گرامی
بخشنامه سازمان ثبت در خصوص عدم ثبت اسناد مربوط به معاملات سلاح و مهمات غیر مجاز به پیوست تقدیم می گردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر بخشنامه در ادامه مطلب