همکاران گرامی
اطلاعیه  هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص پرداخت 10 درصد به پیوست تقدیم می گردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر اطلاعیه در ادامه مطلب