نام و نام خانوادگی حوزه
محمدرضا دشتی اردکانی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتر 287 تهران ، کد انتخاباتی:4781 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
حسین هاشمی فر ، سردفتر 212 تهران ، کد انتخاباتی:9196 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
فرهاد اخترشناس ، سردفتر 1255 تهران ، کدانتخاباتی:1568 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
محمود جمشیدوند ، سردفتر 1446 تهران ، کد انتخاباتی:2869 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
عبدالرضا دانشی ، کد انتخاباتی:4728 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
مهران حنیفی ، کد انتخاباتی:4289 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
مهدی قلیچ خانی ، کد انتخاباتی:7416 تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر
عبداله مسیب زاده ، سردفتر 433 تهران کرج فردیس اشتهارد
عبدالرضا الهیاری بیگ ، سردفتر 812 تهران گلپایگان و خوانسار
هادی فردائی ، سردفتر 437 تهران نی ریز و اصطهبانات
محمد آقالر ، سردفتر 244 اصفهان اصفهان
عادل روحی ، سردفتر 168 ساری ساری و میاندورود
مهران شاهی ، سردفتر 29 بندرعباس بندرعباس
مهدی مولاهویزه ، سردفتر 81 اهواز دشت آزادگان و هویزه
سیدمحمد حبیبی ، سردفتر 2 دورود دورود و ازنا
محمود خوشبخت جزین ، سردفتر 1 بجستان گناباد و بجستان
سیدناصر طباطبایی حسینی ، دفتریار 182 تبریز تبریز
ابراهیم ریگی ، دفتریار 31 زاهدان ، کد انتخاباتی:1284 زاهدان