با توجه به نزدیک شدن انتخابات هفتم اسفند ماه ، این کانون ضمن دعوت از کلیه همکاران اعم از سردفتران ، دفتریاران و کارکنان محترم دفاتر اسناد رسمی به شرکت در دو انتخاب سرنوشت ساز (نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی) از کلیه همکارانی که در این آزمایش پا به میدان گذاشته اند به خصوص جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز درحوزه انتخابی شهر تهران ، حمایت می نماید و توفیق همه ی همکاران را در این عرصه از خداوند منان خواهان است.

 کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان