به پیوست نامه درخصوص "تکلیف دفاتر دراجرای تبصره 3 ماده 187 ق . م . م به ارسال یک نسخه از وکالت های " بلاعزل "  به سازمان امور مالیاتی کشور" ارسال میگردد.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه مطلب را مطالعه کنید