فرهیختگان| دفتریاران انتقاد دارند. انتقاد آنها به تغییر شیوه‌نامه ثبت اسناد است که «کانون سردفتران و دفتریاران» ابلاغ کرده است.
طبق قانون، هرگونه ثبت سندی باید به امضای سردفتر و دفتریار برسد. اما طبق شیوه‌نامه جدیدی که دهم شهریور ازسوی کانون سردفتران و دفتریاران ابلاغ شده، امضای دفتریاران از این پروسه حذف شده است. هشت هزار دفتریار هم نسبت به این موضوع انتقاد دارند و دیروز با تجمع مقابل کانون، اعتراض خودشان را اعلام کردند. یکی از تجمع‌کنندگان به «فرهیختگان» گفت: «کانون می‌خواهد به اتحادیه سردفتران لاتین بپیوندد و این اتحادیه نیز نظام حقوقی ما را که هر ثبت سندی باید به امضای دو شاهد برسد، قبول ندارد.
این در حالی است که کشورهای زیادی عضو این اتحادیه نیستند. اتحادیه می‌گوید سندی که دارای دو امضا به عنوان شاهد باشد، معتبر نیست، این در حالی است که طبق شرع، هر سندی باید به امضای دو شاهد عادل برسد که طبق تفاسیر قانونی ما، شاهد عادل شاهد حکومتی است و چون حکومت نمی‌تواند برای همه اسناد این کار را انجام دهد، دو ناظر را انتخاب کرده که یکی سردفتر و دیگری دفتریار است. اما تبصره یک ماده هشت شیوه‌نامه اجرای سند الکترونیک که طبق آن امضای دفتریار به نوعی حذف شده است، مغایر با تبصره یک و دو ماده 11 آیین‌نامه اجرای قانون سند الکترونیک است که اسناد باید به امضای دو شاهد رسیده باشد.»
این دفتریار ادامه داد: «با این شیوه‌نامه هشت هزار دفتریار عملا از چرخه خارج و بیکار می‌شوند. این یعنی نقض صریح ماده 18 و ماده 30 دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی.» به عقیده او، با این کار، هزینه مربوط به دفتریاران به سردفتران پرداخت می‌شود.

منبع: روزنامه فرهیختگان ، شماره 2040 ، 1395/6/21