اعلام ارزش برخی از انواع خودروهای جدید بعد از مهلت مقرر

به پیوست نامه سازمان امورمالیاتی کشور بشماره 260/2614/ص مورخ 1395/07/28 درخصوص " اعلام ارزش برخی از انواع خودروهای جدید بعد از مهلت مقرر" به همراه پیوست آن تقدیم میگردد.

دریافت فایل

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

نوع خودرو مأخذ محاسبه (مبلغ سند مدل 1395)
 سواری چانگان CS35 اتومات 1600cc  565.000.000
 سواری جک S5 اتومات 2000cc  810.000.000
 سواری لیفان 820 اتومات 2400cc  800.000.000

مابقی در ادامه مطلب