به پیوست "تصویر اظهار نظر دفتر حقوقی و امور مجلس درخصوص معافیت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت افزایش تعرفه هزینه استعلام"‌ تقدیم میگردد.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

تصویر در ادامه مطلب