راهنمای تصویری ثبت و ارسال خلاصه معامله الکترونیکی در سامانه مدیریت کشوری املاک در ادامه مطلب

( با تکمیل شدن اطلاعات ، این مطلب ویرایش می شود )


خلاصه معامله

بدین منظور مطابق آنچه برای ارسال استعلام انجام می دادید ، وارد سامانه شوید (راهنمایی)

پس از ورود به سامانه در منوی نقل و انتقالات عنوان خلاصه معامله را کلیک نمایید فرم خالی خلاصه معامله باز می شود:

خلاصه معامله

توجه: در روند صدور خلاصه معامله توجه گردد تا زمانی که امضاء معامل و متعامل تکمیل نگردیده نسبت به ثبت خلاصه چه به صورت دستی و چه بصورت الکترونیکی اقدام نگردد. پس از تکمیل امضاء همزمان با صدور برگه دستی خلاصه معامله اقدام به صدور الکترونیکی خلاصه معامله و ارسال آن نمایید. سپس با استفاده از دکمه گزارش از خلاصه صادره پرینت گرفته و به همراه برگه دستی خلاصه معامله صادره به اداره ثبت- دفتر املاک تحویل دهید.

توجه: اقلام اطلاعاتی حتما به ترتیب وارد گردد.

فیلدهای ضروری با رنگ قرمز نمایش داده شده است که باید آنها تکمیل شده باشد.

 

معامله

معامله

فیلد شماره سند خلاصه معامله: توجه شود در این فیلد حتما شماره ثبت سند در دفترخانه ذکر گردد ، از ذکر شماره اندیکاتور دفترخانه خودداری نمایید.

فیلد تاریخ خلاصه معامله: تاریخ ارسال الکترونیکی خلاصه معامله از طریق سامانه برای اداره ثبت می باشد. (به صورت پیشفرض تاریخ روز و غیرقابل تغییر است)

فیلد تاریخ انجام معامله: تاریخ صدور خلاصه معامله است. (تاریخ سند)

 فیلد نوع انتقال: بر اساس نوع انتقالی که قرار است صورت پذیرد از منوی کشویی انتخاب گردد.

توجه: برای هر نوع انتقال در منوی کشویی وضعیت آن در کنارش آمده است. وضعیت انتقال به شرح زیر است:

1- محدودیت: اجاره ، اجاره 99 ساله ، حبس ، واگذاری سرقفلی ، وقفنامه ، رهنی

2- مالکیت: اجاره به شرط تملیک ، اقاله ، انتقال قطعی مشتمل بر رهن ، انتقال قطعی ، بیع شرطی ، سایر ، صلح مشتمل بر رهن ، صلح ، صلح مشروط

 

توجه : اگر علاوه بر خلاصه قطعی ، خلاصه رهنی لازم است ارسال گردد، حتما" در ابتدا خلاصه قطعی و سپس خلاصه رهنی صادر و ارسال گردد.

 

فیلد شماره استعلام: در این فیلد شماره استعلامی که در رابطه با آن ، این خلاصه صادر گردیده از منوی کشویی انتخاب گردد.

 

توجه : به دلیل اینکه به ازای هر استعلام پاسخ گرفته شده ای می توان یک خلاصه قطعی ( مالکیت ) صادر کرد پس از صدور خلاصه معامله شماره استعلام مربوط به آن از لیست شماره های استعلام حذف می گردد.

اما می توان بیشتر از یک خلاصه با نوع محدودیت برای هر پاسخ استعلام صادر کرد.

 

توجه: شماره استعلام هایی در منوی کشویی وجود دارند که پاسخ استعلام آن ها بصورت الکترونیکی به کارتابل دفترخانه ارسال گردیده است و از زمان پاسخ استعلام بیش از 30 روز نگذشته باشد.

توجه: چنانچه پاسخ فیزیکی استعلام به دست دفترخانه رسیده ولی پاسخ بصورت الکترونیکی به دفترخانه نرسیده است، شماره استعلام در فرم خلاصه معامله دیده نخواهد شد. این موارد را از طرف اداره ثبت پیگیری نمایید.

توجه: اگر پاسخ استعلام بصورت الکترونیکی در کارتابل دفترخانه وجود دارد ولیکن پاسخ فیزیکی استعلام هنوز به دست دفترخانه نرسیده تا دریافت پاسخ فیزیکی اقدام به صدور خلاصه معامله ننمایید.

فیلد مرجع صادر کننده: نام دفتر خانه بصورت پیش فرض در آن قید شده و قابل تغییر نیست.

فیلد واحد ثبتی: واحد ثبتی مقصد می باشد که البته با مشخص نمودن شماره استعلام این فیلد پر می گردد و قابل تغییر نیست.

مورد انتقال: یا عرصه یا اعیان و یا عرصه و اعیان از منوی کشویی انتخاب گردد.

نحوه مالکیت: مفروز یا مشاع از منوی کشویی انتخاب گردد.

 

مشخصات ملک

مشخصات ملک

با انتخاب شماره استعلام این مشخصات در کادرهای مربوطه تکمیل می شود. نیازی به ورود مجدد اطلاعات نمی باشد.

 

مشخصات سند

مشخصات سند

با انتخاب شماره استعلام این مشخصات در کادرهای مربوطه تکمیل می شود. نیازی به ورود مجدد اطلاعات نمی باشد.

مبلغ و واحد مبلغ ( ریال ، دلار ، یورو ، تومان ) را مشخص کنید.

 قسمت متن منضم: اطلاعات پارکینگ و انباری پر گردد.

توجه: اگر قرار است فقط پارکینگ یا انباری انتقال پیدا کند فرم خلاصه را برای کل ملک پر کرده و در قسمت متن منضم به مورد انتقال که پارکینگ یا انباری است اشاره گردد.

 

محدودیت و رفع محدودیت / مالکیت

محدودیت و رفع محدودیت

اگر در فیلد نوع انتقال مواردی که دارای وضعیت با عنوان " محدودیت" می باشند انتخاب گردد ، قسمت محدودیت به همراه قسمت رفع محدودیت به فرم خلاصه معامله اضافه می شود:

 

محدودیت

فیلد مبلغ: مبلغی است که در قبال آن مبلغ این محدودیت ایجاد شده است.

واحد مبلغ: بر اساس واحد مورد نظر یکی از موارد ریال ، دلار ، یورو ، تومان از منوی کشویی انتخاب گردد.

باکس مازاد: اگر علاوه بر این محدودیت ، محدودیت دیگری در جای دیگر وجود دارد مثلا" اگر روی یک ملک دو وام گرفته شده با زدن √ مازاد این امکان را به شما می دهد که پس از اتمام صدور این خلاصه معامله خلاصه معامله ی دیگری برای رهنی دوم صادر نمایید.

واحد زمان: بر اساس واحد مدت محدودیت یکی از موارد سال ، ماه ، هفته ، روز ، ساعت ، دقیقه و یا ثانیه انتخاب گردد.

 

توجه : اگر علاوه بر خلاصه قطعی ، خلاصه رهنی لازم است ارسال گردد، حتما" در ابتدا خلاصه قطعی و سپس خلاصه رهنی صادر و ارسال گردد.

 

رفع محدودیت / مالکیت

فیلد شماره: شماره نامه ای که دفترخانه بر اساس آن رفع محدودیت را به اداره ثبت اعلام می نماید.

فیلد مرجع: نام دفترخانه بصورت پیش فرض در آن قید شده و قابل تغییر نیست.

فیلد نوع رفع محدودیت: نوع رفع محدودیت باید از منوی کشویی انتخاب شود.

فیلد تاریخ رفع محدودیت: به صورت اتوماتیک و با توجه به ثبت رفع محدودیت در سامانه توسط خود سامانه پر می گردد.

توجه: در صورتی می توان اطلاعات قسمت رفع محدودیت را پر نمود که قبلاً محدودیت آن از طریق الکترونیکی صادر شده باشد.

مثلا" اگر فک رهنی در دفترخانه ای قرار است الکترونیکی صادر شود حتماً بایستی قبلاً رهنی آن از طریق سامانه آن دفترخانه و بصورت الکترونیکی ارسال شده باشد.

توجه: اگر دفترخانه قصد دارد نسبت به ورود اطلاعات رفع محدودیتی در دفترخانه اقدام نماید که قبلاً محدودیت آنرا ارسال کرده است باید در کارتابل خود ، خلاصه اعلام محدودیت را پیدا کرده و روی آن کلیک راست نموده گزینه نمایش را انتخاب نماید ، سپس پس از پرکردن قسمت رفع محدودیت دکمه ثبت و ارسال را بزند.

 

معامل / متعامل

معامل / متعامل

در این قسمت باید مشخصات فرد معامل و متعامل در ذیل فرم خلاصه دیده شود. اگر فردی غیر از معامل و یا غیر از متعامل برای خلاصه اقدام نموده است حتماً باید مشخصات آن فرد در سطری جداگانه و با نوع ارتباط مدنظر وارد گردد.

هنگامی که خلاصه معامله قطعی باشد در این فیلد با مشخص کردن شماره استعلام در قسمت معامله، سامانه اتوماتیک مشخصات معامل را می نشاند در اینجا باید فقط مشخصات متعامل وارد گردد.

برای اضافه کردن هر سطر در قسمت معامل و متعامل با کلیک راست و انتخاب گزینه افزودن این کار صورت پذیرد.

به 2 حالت حقیقی و حقوقی مجزا شده است: 

حقیقی

  حقوقی

توجه: در زمان ورود مشخصات فرد متعامل فیلد نوع ارتباط اصلا" وارد نگردد.

توجه: برای افرادی مانند وکیل معامل ، وکیل متعامل ، قیم ، وصی ، وارث باید فیلد نوع ارتباط از منوی کشویی انتخاب گردد. بعد از انتخاب قیم ، وصی ، وارث در قسمت توضیحات مشخص شود که این افراد مربوط به معامل می باشند یا متعامل.

توجه: وارد کردن اطلاعات افرادی مانند وکیل و ... فعلاً اجباری نیست. اما می توانید بعد از وارد کردن اطلاعات آنها در قسمت جز سهم و کل سهم عددی وارد نکرده و به جای آن در قسمت متن سهم عدد ( صفر ) را وارد کنید.

همچنین می توانید اطلاعات وکالت نامه ( شماره ، تاریخ ، دفتر تنظیم کننده ) را در کادر توضیحات وارد کنید.

حتماً باید یکی از موارد جز سهم و کل سهم ( با هم ) و یا متن سهم وارد شود.

توجه: اگر خلاصه معامله رهنی باشد ، نیازی به ورود نام معامل و متعامل نمی باشد فقط کافی است شما جایی را که ملک در رهن آن می رود ( بانک ) وارد نمایید. سامانه پس از اضافه کردن سطر مربوط به بانک رهن دهنده در قسمت معامل / متعامل آنرا با نوع ارتباط ذینفع مشخص می نماید.

اگر نوع انتقال محدودیت باشد فقط یک ذینفع می توان ثبت کرد.

توجه: در سامانه محدودیتی برای تعداد متعاملین در نظر گرفته نشده است و اگر تعداد متعاملین بیش از یک نفر بود با استفاده از کادرهای جز سهم و کل سهم میزان مالکیت هرکدام از متعاملین را مشخص خواهیم کرد.

 

پس از اتمام ورود اطلاعات خلاصه نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایید.

 

ارسال خلاصه معامله

برای اطلاعات بیشتر و دریافت دستورالعمل ثبت الکترونیکی خلاصه معامله املاک اینجا کلیک کنید.

 

برگ خلاصه معامله املاک ثبت شده

 

شناسه ملی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور:

نام شناسه ملی شماره ثبت تاریخ ثبت
بانک آینده 10320894878 442325 1392/05/16
بانک اقتصاد نوین 10102194601 177132 1380/05/23
بانک انصار 10320255230 374528 1389/03/08
بانک ایران زمین 10320503079 399279 1389/12/24
بانک پارسیان 10102203401 178028 1380/06/15
بانک پاسارگاد 10102946956 254300 1384/06/13
بانک تجارت 10100834460 38027 1359/04/28
بانک توسعه تعاون 10104021538 355380 1388/05/20
بانک توسعه صادرات 10101313616 86936 1370/09/03
بانک حکمت ایرانیان 10100451588 364075 1378/06/30
بانک دی 10320237706 374111 1389/02/18
بانک رفاه 10100334245 7453 1339/05/27
بانک سامان 10101972093 154444 1378/06/11
بانک سپه 10862064732 4293 1330/10/08
بانک سرمایه 10103798457 262377 1384/10/04
بانک سینا 10860246171 2904 1364/03/08
بانک شهر 10103886081 342446 1387/11/13
بانک صادرات 10861736062 3833 1331/06/16
بانک صنعت و معدن 10100841160 38705 1359/07/07
بانک قوامین 10320484367 397957 1389/12/04
بانک کارآفرین 10102006226 157915 1378/09/17
بانک کشاورزی 10100830184 37596 1359/06/22
بانک گردشگری 10320435268 392373 1389/10/07
بانک مسکن 10100830792 37658 1359/06/26
بانک ملت 10100834967 38077 1359/04/31
بانک ملی ایران 10861677542 60 1306/02/17

اگر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری شما در فهرست بالا نیست ، مراتب را اطلاع دهید تا فوراً اضافه شود.

 برای دریافت شناسه ملی سایر اشخاص حقوقی به " سامانه شناسه ملی اشخاص حقوق کشور " مراجعه کنید.

ارسال 2 خلاصه معامله برای یک ملک:

همانطور که می دانید ارسال 2 خلاصه معامله قطعی به استناد یک پاسخ استعلام امکانپذیر نیست. اما گاهی قصد دارید برای یک ملک بیش از یک خلاصه ارسال کنید. مثلاً مالکی قصد دارد در 2 سند جداگانه ، به ترتیب 3 دانگ را به شخص الف و 3 دانگ را چند روز بعد به شخص ب منتقل کند. در این صورت به استناد یک پاسخ استعلام هنگام ارسال خلاصه معامله دچار مشکل خواهید شد.

راه حل آن است که بعد از ثبت و ارسال خلاصه معامله اول ، مجدداً از همان ملک استعلام بگیرید ولی با انتخاب گزینه پیرو . در قسمت پیرو مشخصات استعلام قبلی خود را بنویسید با این کار سامانه قادر به پذیرش استعلام جدید از یک ملک در مدت کمتر از یک ماه خواهد شد و به تبع آن می توانید سند دوم را ثبت و خلاصه آن را ارسال کنید ( با تشکر از همکار عزیزم جناب آقای مهدی نیک زاد از دفتر اسناد رسمی 2 شهرضا که در این زمینه بنده را راهنمایی کردند )


برای رفع اشکالات احتمالی سامانه اینجا کلیک کنید.