برگفته از ایمیل جناب آقای سیروس ، سردفتر محترم 111 تهران :

"

طرح اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اصلاحی مصوب 1387/4/16

تبصره 3 ماده 19 :

ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ، توسط راهنمایی و رانندگی ، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه ، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور و ارائه و یا فعال سازی کارت سوخت ، ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون ، مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

 دریافت طرح مذکور

 اعلام نظر شما به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی "

 

هرگونه سند  به  نقل و انتقال سند  اصلاح شود (شامل وکالت کاری تعویض پلاک نباشد)

منبع : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی