بررسی هویت اشخاص با استفاده از سامانه الکترونیک ثبت احوال برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم جامع سازمان ثبت اسناد به نشانی www.ssar.ir میسر شد.

 

تصاویر در ادامه مطلب


اطلاعات شخص معتبر است ، این شخص در قید حیات است

اطلاعات شخص معتبر نیست